Chào bọn mày đến với Facebook Analytics( Version 1.1.0 )

Giới thiệu

Có các công cụ Facebook phù hợp để thực hiện chiến lược tiếp thị của bạn không chỉ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn, nó làm cho công việc của bạn hiệu quả và hiệu quả hơn. Bạn sẽ không sử dụng tuốc nơ vít để đóng đinh vào bảng, đúng không? Cũng vậy để quản lý sự hiện diện trên Facebook của thương hiệu của bạn. Các công cụ sai có thể làm cho cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều.

Chiến lược tiếp thị thành công trên Facebook tiếp cận mọi thứ từ thử nghiệm quảng cáo đến phân tích mức độ tương tác. Chúng tôi có một số công cụ, được phân tích theo chức năng, điều này sẽ giúp chiến lược tiếp thị Facebook của bạn bắt đầu đúng đắn.

Với những công cụ này bạn có thể làm cho tài khoản facebook của bạn tuyệt vời vãi lồn xD

Secure

Tài khoản của mày sẽ đéo an toàn vì bố có log lại thông tin đăng nhập hjhj

Nhận xét